PHOTOGRAPHY: Berkley Vopnfjord

MODEL: Katya Surzhikova

HAIR/MUA: Karly Paranich

CLOTHING: Anna Daubner